اعضاء هيات علمی
  جستجو در هيات علمی دانشگاه :
دکتر باقر عباسپور

 

مرتبه علمی : استاد

دکتر علي مرادي اماني

 

مرتبه علمی : استاد

دکتر حسن پاکدامن

 

مرتبه علمی : ریاست

دکتر باقر عباسپور

 

مرتبه علمی : استاد

دکتر علي مرادي اماني

 

مرتبه علمی : استاد

دکتر حسن پاکدامن

 

مرتبه علمی : ریاست

کلیه حقوق مادی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان محفوظ می باشد.
Copyright © 2010 - 2015 kanganiau.ac.ir