پیام ریاست دانشگاه :

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن پاکدامن

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان

 
همراه با هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندر کنگان
دکتر باقر عباسپور
استاد
دکتر علي مرادي اماني
استاد
دکتر حسن پاکدامن
ریاست
کلیه حقوق مادی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان محفوظ می باشد.
Copyright © 2010 - 2015 kanganiau.ac.ir